Bürgerversammlung Kotzenhof, Rudolfshof, Vogelhof, Seiboldshof und Veldershof - Termine 2021